Konsultatsiooni teenused

 • Organisatsiooni arendamine ja tegevuse efektiivistamine: organisatsiooni optimaalsete funktsioonide väljaselgitamine, infoliikumise optimeerimine, personali töö efektiivistamine, progressiivse firmakultuuri ja töötajate motiveerimise aluste loomine.
 • Personalijuhtimine: töötajate arendamine, töötajate hindamissüsteemi väljatöötamine, töötajate motivatsioonisüsteemi väljatöötamine, ametikohtade hinnang ning optimaalse arvu väljaselgitamine, töötajate valik/värbamine, arenguvestlus.
 • Klienditeenindus; kontrollklient.
 • Strateegiad ja arengukavad; äriplaanid.
 • Konkurentsi- ja turuuuringud; töötajate rahulolu-uuringud; kliendi rahulolu uuringud.
 • Koostöö arendamine. Ärimissioonid: seminaride organiseerimine, delegatsioonide vastuvõtt.
 • Organisatsiooni ühendamine, eraldamine või ülevõtmise koordineerimine.
 • Investeerimisalane nõustamine. Aktsiate väärtuse hindamine. Juhtkonna nõustamine ja juhtimisabi.
 • Ajurünnaku sessioonide läbiviimine.
 • Projektijuhtimine ja järelvalve.
 • Muu vajalik abi äritegevuses.